SOBRE EL BATXIBAC

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

És un acord entre els governs de França i Espanya perquè els alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat.
El Batxibac permet validar uns estudis de formació bicultural i bilingüe, afavorint la mobilitat dels joves a nivell europeu. De fet, dona un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països i fins i tot al Quebec i facilita la inserció professional i la mobilitat dins del món del treball.

QUI ES POT INSCRIURE AL BATXIBAC?

Per inscriure’s al Batxibac cal demostrar un nivell de llengua de B1 com a mínim. Els alumnes sense l’acreditació d’un nivell B1 hauran de presentar-se obligatòriament a una prova de nivell interna al centre.

COM TREBALLEM?

El nostre objectiu és formar joves amb esperit crític al servei de la seva emancipació social, professional i ciutadana.
Construir un pensament crític implica curiositat i perspectiva respecte al món que ens envolta. 
Les matèries com la Literatura francesa i la Història de França ens ofereixen un marc propici al desenvolupament, el raonament i l'argumentació.

I A MÉS A MÉS….

  • Grup reduït 

  • Possibilitat de fer el Treball de recerca en francès

  • Preparació al DELF B2 durant el 1r curs de batx

  • Tutoria en francès

  • Conferències, jornades i tallers Batxibac

  • Viatge literari i cultural a Par´is a 2Btx

  • Activitats d’acompanyament i orientació universitària a França

EL CURRICULUM BATXIBAC

El currículum és el propi al Batxillerat però 1/3 del currículum és en francès, sense que suposi un increment lectiu (les matèries de Literatura Francesa i d’Història de França substitueixen una matèria de modalitat del Batxillerat escollit) i és compatible amb qualsevol itinerari.
A més a més, els alumnes hauran de fer una activitat complementària en llengua francesa durant els 2 cursos de Batxibac (4 hores equivalent a 4 crèdits, atribuïts en funció del tipus i de la durada de l’activitat). Aquesta activitat pot ser una estada d’estudis a França, un projecte internacional en llengua francesa, unes pràctiques, treball de recerca en francès...

ITINERARI 2020-2022

PER OBTENIR LA DOBLE TITULACIÓ BATXIBAC, ELS ALUMNES HAURAN DE:

SUPERAR TOTES LES MATÈRIES DE BATXILLERAT

ACREDITAR LES HORES D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN FRANCÈS

SUPERAR LA PROVA EXTERNA

PROVA EXTERNA =  Prova Oral (min.5/10) + Proves Llengua i Literatura + Proves Història de França i Espanya

DIPLOMA DEL BACCALAURÉAT  =  Nota mitjana de l’expedient de Batxillerat (70%) + Nota global de la prova externa (30%)

Per tant, dues opcions per accedir a la Universitat:

  • Nota Baccalauréat, que, si s’escau, podrà anar acompanyada de la fase específica de les PAU.

  • Nota Batxillerat + Nota de la fase general de les PAU i, si s’escau, la nota de la fase específica de les PAU.