SOBRE EL BATXIBAC

QUÈ ÉS EL BATXIBAC?

És un acord entre els governs de França i Espanya per que els alumnes, quan acabin el Batxillerat, tinguin la doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat.
El Batxibac permet validar uns estudis de formació bicultural i bilingüe, afavorint la mobilitat dels joves a nivell europeu. De fet, dona un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països i inclòs al Quebec i facilita la inserció professional i la mobilitat dins del món del treball.

QUÈ ES NECESSITA PER ENTRAR AL BATXIBAC?

Per inscriure's al Batxibac és necessari tenir un diploma oficial que acrediti un nivell de llengua B1 (DELF, diploma EOI...).
En cas de no poder acreditar el nivell B1 de francès abans del periode d'inscripció, caldrà realitzar una prova de nivell intern al centre. S'ha de contactar la coordinació Batxibac del centre per concertar la data de la prova.

Totes les persones interessades en integrar el Batxibac seran convocades a una entrevista personal. 

COM TREBALLEM?

El nostre objectiu és formar joves amb esperit crític al servei de la seva emancipació social, professional i ciutadana.
Construir un pensament crític implica curiositat i perspectiva respecte al món que ens envolta. 
Les matèries com la Literatura francesa i la Història de França ens ofereixen un marc propici al desenvolupament  el raonament i l'argumentació.
VOLEM iniciar, fer descobrir i desenvolupar una àmplia visió de la història, la literatura, la llengua i la cultura francòfona
MITJANÇANT l’adquisició d’elements metodològics propis del sistema educatiu francès
PER ACONSEGUIR desenvolupar l’esperit crític, formular una problemàtica i saber transmetre de forma estructurada les idees.

I A MÉS A MÉS….

 • Grup reduït 

 • Possibilitat de fer el Treball de recerca en francès

 • Preparació al DELF B2 durant el 1r curs de batx

 • Tutoria en francès

 • Conferències, jornades i tallers Batxibac

 • Sortides al teatre i /o cinema en francès

 • Viatge literari i cultural a Par´is a 2Btx

 • Activitats d’acompanyament i orientació universitària a França

EL CURRICULUM BATXIBAC

El currículum és el propi al Batxillerat però 1/3 del currículum és en francès, sense que suposi un increment lectiu (les matèries de Literatura Francesa i d’Història de França substitueixen una matèria de modalitat del Batxillerat escollit).
La modalitat Batxibac és compatible amb qualsevol itinerari.
A més a més, els alumnes hauran de fer el treball de recerca en francès o una activitat complementària en llengua francesa. Aquesta activitat pot ser una estada d’estudis o una estada en una empresa a França per un període mínim de dues setmanes. També pot ser un voluntariat en una entitat cultural o social de llengua francesa a Catalunya per un període equivalent a 140 hores

La proposta Batxibac al nostre centre és la següent: 

ITINERARI 2022-2024

batxibac_web_materies comunes

batxibac_web_materies comunes

batxibac_web_modalitats

batxibac_web_modalitats

PER OBTENIR LA DOBLE TITULACIÓ BATXIBAC, ELS ALUMNES HAURAN DE:

SUPERAR TOTES LES MATÈRIES DE BATXILLERAT

ACREDITAR LES HORES D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES EN FRANCÈS

SUPERAR LA PROVA EXTERNA

 1. Sessió informativa: Normalment es convoca la reunió a finals del mes d’abril 
   

 2. Inscripció: Al mes de maig (consultar dates i terminis). Es fa a la secretaria del centre aportant tota la documentació requerida.
   

 3. Entrevista personal: Es convoca l’alumnat preinscrit a una entrevista amb el professorat Batxibac.
   

 4. Matrícula: Al mes de juny (consultar dates i  terminis). Es fa al Secretariat del centre aportant tota la documentació requerida.
   

 5. Reunió dels alumnes del grup Batxibac: A final del mes de juny. Donem tasques en llengua francesa i recomanacions per l’estiu.
   

En cas de dubtes sobre la documentació, el procediment d’inscripció, etc. contactar directament amb Secretaria.

PROVA EXTERNA =  Prova Oral (min.5/10) + Proves Llengua i Literatura + Proves Història de França i Espanya

DIPLOMA DEL BACCALAURÉAT  =  Nota mitjana de l’expedient de Batxillerat (70%) + Nota global de la prova externa (30%)

Per tant, dues opcions per accedir a la Universitat:

 • Nota Baccalauréat, que, si s’escau, podrà anar acompanyada de la fase específica de les PAU.

 • Nota Batxillerat + Nota de la fase general de les PAU i, si s’escau, la nota de la fase específica de les PAU.

PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ

Horari de secretaria


Matí:

Estiu-hivern                                        Dilluns a divendres: 8:15 a 13:30

Tarda:

Horari hivern:                                      Dilluns a dijous: 15:00 a 16:45

 

L’horari d’estiu comença l’1 de juny i acaba el 30 de setembre.

 

Protocol d’atenció als usuaris dels serveis de la Secretaria del centre
Les sol·licituds de documentació i cita prèvia per a l’atenció presencial s’han de fer a través de l’adreça de correu  a8046670@xtec.cat o al telèfon 935893882.