BATXILLERAT D'ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

En el curs 1998-1999 és va iniciar a l’Angeleta el batxillerat d’arts plàstiques, imatge i
disseny, que capacita a l’alumnat per a l’adquisició de coneixements i habilitats en el
món artístic plàstic i els orienta cap a estudis posteriors dins d’aquest àmbit.
En tots aquests anys s’han anat produint canvis: d’alumnat, de professorat, d’espais,
de dotacions i de currículum, adaptant-nos a la progressiva incorporació de les noves
tecnologies. Canvis i experiència que fan que aquests estudis estiguin força
consolidats en el nostre centre.
Hem mantingut sempre el treball coordinat en les quatre matèries de modalitat, doncs
són molt específiques d’aquest batxillerat i complementaries entre elles. D’aquestes,
dibuix tècnic i dibuix artístic, les considerem com a matèries instrumentals, doncs
creiem que aprendre a dibuixar és aprendre a pensar. Dibuixar és resoldre problemes i
per tant, dona eines per a solucions tècniques i artístiques en general. Conjuntament
amb la resta de matèries: disseny, cultura audiovisual i fonaments d’art, es genera
a l’alumnat, la veritable plataforma per a la comprensió de la morfologia i dels
processos creatius comuns a totes les futures especialitats.
En totes les matèries vehiculem: el desenvolupament de la capacitat creativa,
l’assimilació de conceptes, continguts, hàbits, habilitats i l’aprenentatge de
metodologies de treball que els capaciti per a desenvolupar projectes amb rigor.
Tot això, l’alumnat ho assoleix amb la constància en el treball diari, amb l’esforç
regular i sempre, amb l’ajut del seguiment personalitzat per part del professorat, doncs
la comunicació individualitzada professor-alumne, és bàsica per a aconseguir un
aprenentatge reflexiu i personal.
Futures i futurs alumnes, us engresquem a gaudir d’aquest batxillerat!!

MATÈRIES

dibuix artistic.jpg

DIBUIX ARTÍSTIC

Ensenyar a dibuixar és ensenyar a pensar. Dibuixar és resoldre problemes, ens brinda eines per a solucions artístiques que són úniques.


Treballem:

  • El dibuix a partir de la visualització d'un model projectat.

  • La creativitat, generadora  de realitzacions i idees noves.

  • L'art, com a manifestació de la personalitat o bé com a tècnica de llenguatge indispensable per realitzar plenament l'expressió deis individus.

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix tècnic? ... per a què?

  • Ensenyar no és només transmetre coneixements, sinó aconseguir el desenvolupament integral de la intel·ligencia.

  • Esdevé el llenguatge gràfic imprescindible per entendre i treballar qualsevol projecte de les diverses matèries de la modalitat, en especial volum i disseny.

Treballem:

La representació de formes geomètriques planes, vistes dièdriques, la perspectiva de formes tridimensionals, les representacions infogràfiques.

dibuix%20tecnic%201_edited.jpg
4490231_640px.jpg

FONAMENTS DE L'ART

Tècniques i mètodes artístics i òbviament les característiques dels estils, escales i derives artístiques de cada període històric, però també la seva relació amb la història, l'economia, l'antropologia, la mitologia, la religió, la filosofia, la literatura, la tècnica, la ciència ...
Tot això a partir d'aquelles obres susceptibles d'aparèixer a les proves de les PAU, les quals seran analitzades a l'aula i en molts deis casos, des dels seus centres expositius.

CULTURA AUDIOVISUAL

"Veure no és comprendre. Només es compren amb la raó. No es compren amb els u/Is o amb els sentits. Amb els sentits un s'equivoca. És la raó, el cervell, és el raonament, és la intel·ligencia, el que ens permet comprendre ..."
Ignacio Ramonet

Des de la teoria de la imatge i la comunicació de missatges visuals, s'analitza, s'interpreta i es treballen projectes amb criteri i sentit.

  • Orígens i història, tècnica i evolució de la fotografia, del cinema i de l'audiovisual.

  • Els mitjans de comunicació, la producció multimèdia i la publicitat.

camara de video
Revista diseño

DISSENY

Dissenyar és l'aplicació de mètodes de treball propis al procés creatiu.

  • Es treballen projectes: en l'àmbit de la comunicació, en l'àmbit del disseny d'objectes o de l'espai. També són l'excusa per contextualitzar amb la història del disseny, de l'art i de la imatge i l'aprenentatge de noves tecnologies.

  • Està íntimament relacionada amb la resta de matèries, ja que per projectar és imprescindible dominar el llenguatge gràfic del dibuix artístic i del tècnic o el volum en el disseny d'objecte i espai. També amb la cultura audiovisual pel que fa a la lectura i anàlisi de la imatge i l'ús de tecnologies.

PROJECTES