Matèries

Anàlisi musical I

En aquesta assignatura es treballa la música des d’una perspectiva àmplia, no ens centrem en aspectes teòrics sinó en intentar que cada alumne pugui fer servir la música com a mitjà d’expressió. Es tenen en compte les destreses musicals dels alumnes, com ara si tenen coneixements d´algun instrument (guitarra espanyola, acústica i/o elèctrica, percussió, bateria, veu, ukelele, flauta travessera, violí, instruments de teclat com el piano o piano elèctric…) per interpretar peces musicals de diferents èpoques i estils.
Per tant,  aprofitem la diversitat en els coneixements musicals de l’alumnat per formar grups de música o talment dits combos on cadascú supera reptes musicals adequats al seu nivell.

Es valora l´actitud i la participació en els muntatges musicals en directe amb la possibilitat de comptar amb un tècnic de so.  Per tant, la interpretació escènica, el vestuari, el maquillatge, l´ús de micros i els assajos són molt importants.
També cal que l´alumnat participi de manera activa en un projecte musical de més envergadura, com és la col·laboració i muntatge d´una òpera amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Treballant a classe formant un  cor de veus mixtes. Més tard els assajos es fan també al Liceu amb un director de cor, un d´orquestra, un d´escena, un coreògraf, amb els cantants solistes…

  Anàlisi musical II

  Treballem l’anàlisi musical des d’una perspectiva pràctica allunyada de formalismes teòrics.
  Partim de l’emoció de l’escolta per endinsar-nos en el coneixement dels elements que formen el fet musical.
  A partir d’una selecció de 40 obres fonamentals en la història de la música analitzem la textura, instrumentació, estil, corpus teòric musical, gènere etc… per tal de dibuixar els estils més importants de la història de la música.

   Abastem des de la música gregoriana fins al funk passant per Haendel, Vivaldi, Pergolesi, Mozart, Beethoven, David Bowie i una variada llista.
   No són necessaris els coneixements musicals previs per cursar aquesta assignatura però és imprescindible sensibilitat i estima per la música.

    Arts escèniques

    En aquesta assignatura donem eines als alumnes per iniciar-se en el món del teatre. Són quatre hores setmanals, de les quals en dediquem una a conèixer la història del teatre des dels orígens fins a l’actualitat i a entrar en contacte amb els dramaturgs capdavanters de cada època. El gruix més important d’hores el dedicarem a la pràctica teatral, on tocarem els següents aspectes:
    • Jocs de relació, de memòria…

    • Improvisació a partir de situacions marcades

    • Treball de veu. Tècniques de respiració i de veu

    • Treball de cos. Màscara neutre. Improvisacions

    • Dicció

    • Treball escenes. Pràctica d’escriptura teatral, escriuran ells mateixos les escenes. Treball d’escenes llegides a classe

    • Treball de text: Monòlegs, poemes

    • El Taller: Muntatge d’un espectacle que es presentarà  al públic a finals de 2n. Aquest espectacle es representarà al Teatre Mirasol.

    També tindrem l’oportunitat de fer xerrades amb professionals del teatre, una cada trimestre, visitar el Teatre Nacional de Catalunya (1r de batxillerat) i l’Institut del Teatre (2n de Batxillerat). A més a més, anirem a veure espectacles que estiguin en cartellera. Altres activitats importants són els curs de dansa amb Agitart i les classes d’esgrima teatral que fem a 2n. I finalment, amb els de 1r formarem part de la trobada anual d’Instituts de Batxillerat Escènic que es fa a Canet on podrem treballar diferents tallers amb la famosa companyia Els Comediants.

     Activitats